Ribbingska sjukhemmet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kråkelyckan 7
Krakelyckan 7.png
Ribbingska sjukhemmet
Information
NamnRibbingska sjukhemmet
AdressKarl XI-gatan 4, Karl XII-gatan 1-3, Bredgatan 29
Byggnadsår1914-15 omb 1958, personalbostäder 1930
ByggherreFöreningen för vård av obotligt sjuka i Skåne
Arkitekt1914-30 Alfred Hellerström, 1958 John Anchert
Entré
Framsidan

Initiativet till en förening för vård av obotligt sjuka togs av Maria Ribbing, hustru till professorn och läkaren Seved Ribbing. Föreningen bildades formellt 1901, men dessförinnan hade en interimstyrelse tillsatts med uppdrag att samla in pengar, vilket skedde genom ordnandet av basarer, föreställningar, lotterier och teckningslistor. Verksamheten började den 6/10 1902 då en mindre lägenhet på Kävlingevägen (kv Svolder 27) öppnades för vårdsökande. Den nuvarande tomten skänktes 1911 av makarna Quennerstedt och 17 maj 1914 lades grundstenen till nybygget. När huset var nytt hade det plats för 60-70 patienter. Ytterligare platser skapades 1930 då personalbostäderna flyttades till ett nybyggt hus. Det huset har sedan byggts om till barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Sjukhemmets läkare var, fram till sin död, Seved Ribbing. I sjukhemmet finns ett antal äldre inventarier som har testamenterats av Quennerstedt.

Huvudbyggnaden har två våningar samt inredd suterräng- och mansardvåning. Med sina två lägre flygelbyggnader alluderar den på en barockanläggning även om fasaderna har nationalromantiska drag. Huvudfasaden i rött helsingborgstegel är symmetriskt uppbyggd. Markerad suterrängvåning med sockel av rustika granitkvadrar och stora, välvda, smäspröjsade fönsteröppningar. Den avslutas av en kraftig list. Våningarna ovanför indelas av lisener mellan fönsteraxlarna. Sidorisaliter och markerad mittrisalit som avslutas med en frontespis och är försedd med en balkong i cement och en kopparklädd port med glasmålningar i överljusfönstret. På andra våningen vitmålade franska fönster. Under takfoten mönstermurad fris. Mansardtaket är klätt med rött tegel och har enkelt profilerade takkupor i röd plåt. I norra flygeln finns en kyrksal. Vid en större ombyggnad 1958 byggdes en solveranda i sydöst och interiören moderniserades. Dessutom har flera smärre förändringar genomförts.

Personalbyggnaden ansluter i materialval och fasadutformning till huvudbyggnaden. Fasaden indelas av lisener. Centralt placerad entré och däröver en konsolburen balkong med vitt järnräcke. Vita fönster med 2 lufter och 12 rutor, på övervåningen med extra vädringsluft.

Litteratur

  • Ribbingska sjukhemmet 1915
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda