Repslagaren

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kvarteret Repslagaren
Prennegatans norra del med Bindgarnsfabriken. Foto: Jöns Mårtensson 1909. Kulturens arkiv.

Kvarteret har fått namn efter det repslageri som startades 1847 av repslagaregesällen J. L. Bohm. Det utvecklades under 1870- och 80-talen till en betydelsefull industri, och 1889 bildades ett aktiebolag med namnet Svenska Bindgarnsfabrikens AB. Arbetsplatsen var av stor betydelse för Nya stan. Vid 1900-talets början sysselsattes omkring 150 arbetare, de flesta kvinnor.

Efter en brand 1946 upphörde verksamheten, och under de följande årtionden etablerade sig hantverk och småindustri i lokalerna.

Repslagaren har förändrats kraftigt under 1960- och 70-talen; raden av djupa gårdar utmed Södergatan har ersatts med stora byggnadskomplex, och gatan har breddats. Bindgarnsfabriken och småhusbebyggelsen vid Stora Tvärgatan har rivits för att ge plats åt bostadsbebyggelse.

Fastigheter i kvarteret Repslagaren

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda