Radarstation Romeleåsen - Beskrivning enskilda anläggningar Civilförsvar

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Radarstation Romeleåsen

På Romeleåsen har funnits och finns radar- och signalsystem från kalla kriget. Anläggningarna var av typen RRGC, FTN och flygledningsradar. Radargruppcentral, RRGC, var en svensk anläggning för luftbevakning från 1960-talet inom det så kallade STRIL 60-systemet. RRGC var uppkopplade mot ett antal radarstationer i den luftförsvarssektor som RRGC svarade för. Det fanns totalt 11 sådana anläggningar i landet.

Försvarets telenät, FTN, är ett sambandssystem med det primära användningsområdet landsomfattande kommunikation mellan olika militära anläggningar. FTN är konstruerat på motsvarande sätt som det publika telefonnätet (PTN) men i större omfattning baserat på radiolänk. Nätets struktur är dessutom mer störtålig. Tekniken i FTN har genomgått flera uppgraderingar och generationer.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda