Rådjuret

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Alla byggnader i kvarteret är byggda vid samma tillfälle, de kallas för ”Ystadshusen”. En uppgift menar att de är från 1947, men alla finns med på flygfotot från 1940. En möjlighet är att de grundlades under kriget men att slutförandet dröjde. Enligt uppgift uppfördes de som tvåfamiljshus med dusch i källaren. De flesta tomterna längs Ängavägen är smala parcelltomter snett skurna i förhållande till gatan. Husen längs gatan är placerade med samma avstånd och lite snedställda, vilket gör att gavlar och långsida exponeras när man rör sig längs gatan. Invid kvarteret bildas en plats, Stjärnplan där ett antal gator strålar samman. Ängavägen skär genom Stjärnplatsen i sydvästlig/nordöstlig riktning. Tomterna avgränsas mot gatan av låga trådstaket på betongstolpar eller häckar, trädgårdarna är uppväxta och ger ett lummigt intryck som tillsammans med de röda tegelfasaderna och röda tegeltaken skapar en enhetlig 40-talskaraktär.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda