Professorn

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Professorn
Kvarteret ligger inom den del av Galgevången som förr tillhörde jordegendomen Olshög. Vid sekelskiftet hade ägaren till Olshög börjat stycka av en del byggnadstomter längs med det som kom att bli Finngatan. 1907 upprättades ett förslag till stadsplan för den närmast staden belägna delen av Olshög, och i den planen finns ett kvarter motsvarande Professorn med. Vid Tunavägen uppfördes 1910 i kvarteret två villor med högresta tegeltak, som frånsett villorna vid Finngatan, är bland de tidigaste i Professorsstaden. Året därpå uppfördes ytterligare en villa vid Studentgatan, medan den sista tomten vid Studentgatan bebyggdes först 1926.

Kvarterets sydvästra del präglas av modernare bebyggelse. Tomterna 13 och 14 urstyckades av från nr 12 1973. De fyra tomterna söder därom köptes 1919 av professor Ernst Kock. Då ägdes redan nr 12 av Elisabeth Kock, och tomterna som kallades för Kockska trädgården utnyttjades för äppelodling. De såldes 1938 och på nr 8 och 10 uppfördes åren därpå två hus ritade av Hans Westman. De uppfattas fortfarande som "moderna" trots att de idag är över femtio år gamla. Deras särställning framgår om man jämför med andra hus, av betydligt traditionellare slag, som samtidigt uppfördes på andra håll i Professorsstaden. Huset på nr 8 har förvanskats genom en senare fasadinklädnad. Nr 10 utgör Westmans egen ateljé och bostad, och huset har därför ett speciellt intresse.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda