Pilsåker - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Pilsåker

Områdets karaktärsdrag

Området präglas av handel och bilburna konsumenter, köpcentrat Nova Lund har nyligen öppnats. Vägsystem och parkeringsytor dominerar marken mellan byggnaderna. Bebyggelsen är fördelad på tre kvarter inom området som avgränsas norrut av Fjelievägen, söder och väster av väg 103 samt Västra ringen. I husraden mot Fjelievägen finns bebyggelse från uppskattningsvis 1980-talet, även mot Västra ringen finns något enstaka hus från 1980-talet. I övrigt är byggnaderna uppförda under 2000-talet. Funktionerna i de nya byggnaderna är nästan uteslutande handel medan i de äldre finns mer varierade funktioner som hotell, lager, bensinmack och kontor. Vi har inte kunnat hitta någon tillverkningsindustri i området men ett kontorshotell och ett par kontor. I kvarteret Avtalet har vi hittat en byggnad som nu står tom men som kan ha inrymt tillverkning och/eller lager samt kontor. I riktning nordväst mot sydöst går en kraftledningsgata genom området.

Beskrivning enskilda fastigheter/anläggningar

Kvarteret Avtalet är kanske det största och det mest varierade kvarteren inom Pilstorp. Längs Fjelievägen i norr finns bebyggelse som rymmer hotell, kontor, bensinmack samt en ödetomt. Byggnaderna är uppförda i en till två våningar med fasader av plåt eller prefabricerade betongelement. Fasadutformningen är heterogen och varje byggnad följer sin varumärkesprofil i färg, material och form. De byggnader som uppförts nyligen är i de flesta fall uppförda med fasader i aluminium, flacka sadeltak belagda med svart papp eller duk. En byggnad utmärker sig genom att ha en något mer specifik utformning. Kv Avtalet 4 står nu tomt men är en byggnad i en våning med en högre del som troligen inrymt lager och en lägre del som inrymt kontor och reception. Fasader är blocklika uppbyggda av vitt genomfärgade prefabricerade betongelement med ballast i ytan av sjöstensliknande karaktär. Entrén är postmodernt utformad med en segmentbåge i rostfritt stål buren av två släta betongkolonner. Marken runt om är planerad med varierat växtmaterial, infart och gångstigar av markbetongplattor. (Byggnaden på kv Trumlan 1 Gunnesbo/Nöbbelöv har fasader med en liknande utformning).

Kvarteret Företaget innehåller köpcentrat Nova Lund, där de tre stora huskropparna för köpcentrat är uppförda i betongelement i beige färg under plantak. I anslutning till dessa byggnader finns stora parkeringsytor.

Kvarteret Medlingen i centrala delen innehåller handel i form av aluminiumplåtklädda hallbyggnader. Möbelhandeln Miljögården har fått en mer omsorgsfull utformning med schaktad platå och fasader med stora glaspartier. På tomten finns även en del äldre träd som fått stå kvar.

Kv Avtalet

Kv Företaget

Kv Medlingen

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda