Parken

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

På platsen anlades ett Folkets hus med park, troligen under 1940-talet. Folkets hus lades ner 1958 och fastigheten såldes och gjordes om till sågverk. I mitten på 1960-talet brann byggnaderna ner, frånsett tegelmurarna, och 1974 byggdes en förskola på tomten. Fastighetsgränsen följer den tidigare Folkparkens begränsning med bevarade trädrader runt om.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda