Paradis 45

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Paradis 45
Paradis 45.png
Paradis 45
Information
AdressBredgatan 22
ByggnadsårGathus omkr. 1800, omb. 1960, gårdshus 1857 omb. 1919
Gårdshus
Gårdshus

Envånings gathus med mindre gårdsflygel. Gården ägdes 1831 av hattmakaren Sven O. Isberg och huvudbyggnaden uppgavs då till en del vara uppförd av ekekorsvirke mellanmurat med bränd tegel medan större delen åt gatan enbart var av tegel. Gatufasaden är sedan gammalt putsad. 1857 uppges att "byggnaden är utvändigt skarprappad och målad med kalkfärg". Idag är den putsad med en modern, ljust gulbrunt, spritputsaktigt cementbruk. Dörren har fått en kraftig slätputsad omfattning i en ljusare nyans. Fönsterna är välvda, grönmålade liksom den gamla fyllningsdörren. En port i södra sidan av huset leder in till gården. I gårdsfasaden är korsvirkeskonstruktionen synlig. Timran har utskjutande genomstungna bjälkhuvuden, vilket antyder att huset har en hög ålder.

Sitt nuvarande utseende fick gathuset vid en ombyggnad 1960, då bland annat vinden inreddes. Gårdshusen uppfördes 1857 av den dåvarande ägaren, ljusfabrikör J.P. Malmgren. Halvhuslängan vid norra gårdssidan inreddes till stall, boskapshus och drängkammare och gårdshuset i öster var loglänga. Båda är byggda av tegel med smärre inslag av korsvirke. Mot 1800-talets slut ändrades byggnadernas funktion; stallängan blev smedja med en mindre bostad, och loglängan byggdes om till ett rent bostadshus. Det senare erhöll 1919 övervåning med mansardtak. Gården är satt med kuller- och storgatsten. En värme- och sanitetsfirma är nu verksam på tomten.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Gårdshuset är troligen en rest av ett tidigare större korsvirkeshus som byggts ca 1800 i ekekorsvirke med bränd och obränd tegel i fyllningarna. Vid brandförsäkringen 1831 var huset 12¾ aln långt och 10 alnar brett dvs ca 7,5 m x 5,9 m. Idag är byggnadsdelen klädd med en rödmålad sentida locklistpanel i södra långsidan, den västra gaveln består av furukorsvirke på eksyll, fyllningarna är putsade och gulmålade. Gaveln kan tidigare ha varit en innervägg. De övriga fasaderna byggda mot andra byggnader. Fönster och dörr är sentida. Pulpettaket är lagt med eternit i facett.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda