Paradis 37

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Paradis 37 Fd. Paradis 37-38
Paradis 37-38.png
Paradis 37
Information
AdressBredgatan 6-8
ByggnadsårGathus 1851/1821/1864 omb. 1900, Gårdshus 1862, 1910
Byggherre1851 Glasmästare Carl Nordström, 1821 Bryggare Carl Löfdal, 1864 Fabrikör A.F. Tulldal, 1910 handskfabrikör Valfrid Nordström
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Fasta flygeln
Gårdshuset
Takmålning: entrén

Ursprungligen bestod fastigheten av tre åtskilda tomter och gathuset består av tre från början olika hus. Delen med gårdsflygeln, norr om frontespisen byggdes 1864. Den mittersta delen uppfördes 1821 med en stomme av ekekorsvirke och bränd sten. Den södra delen byggdes 1851. Vid en större ombyggnad 1900 försågs husen med en enhetlig klassicerande putsfasad. Bottenvåningen har bandrustik utförd i spritputs med ett slätputsat band som sammanbinder fönstren. Övervåningen har spritputsade fält inramade av slätputsade band. År 1900 byggdes också gathuset till på gårdssidan och de målade jugendtaken i bottenvåningens vestibul och en av lägenheterna är antagligen från samma tid. Sadeltaket är klätt med rött enkupigt tegel och en äldre parfyllningsdörr med överljusfönster är bevarade. Frontespisen är från 1911. Vid ombyggnaden 1900 togs också en stor välvd port och ett stort likaså välvt skyltfönster med gjutjärnspelare upp i husets södra del. 1944 ersattes dessa med nuvarande arrangemang efter ritningar av Hans Westman.

Ett tvåvånings gårdshus i grågult tegel uppfördes 1910. Då fanns det redan ett äldre gårdshus från 1862 på tomten, som inrymde bl. a. brygghus och avträden. Under 1800-talets senare del och 1900-talets början har en handskfabrik inrymts i gården. Den startade på 1870-talet av Hugo Nordström och utvidgades under 1900-talets början av sonen Valfrid Nordström. Verkstadslokalerna var inrymda i gårdshusets bottenvåning.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Från gathuset 38 utgår en fast flygel i gult tegel i två våningar, samt källare under pulpettak lagt med rött enkupigt tegel. En glasad pardörr av äldre typ i sydfasaden, fönstren korsposttyp, uppskattningsvis från 1900-talets mitt. Intill flygeln stöter en vinkelställd byggnad i en våning med fasader av gult tegel under sadeltak belagt med slät svart papp. Äldre dörrar och fönster med småspröjsade lufter. Låga luckor till vindsvåningens lastintag högt placerade under takfoten. Från envåningsbyggnaden utgår ett gårdshus i två våningar, byggt i gult tegel i kryssförband, sadeltak belagt med rött enkupigt tegel. Sockeln är av ofärgad puts. Äldre korspostfönster med spröjs i nederdel. Idag används huset som bostad. Gårdsbyggnaderna har fina detaljer i form av ursprungliga fönster och dörrar, samtliga i grön kulör. Gårdsbyggnaderna ska ha fungerat som Nordströms handskfabrik. Fasadernas gula tegel lagt i kryssförband. En gårdsmiljö med gatstensbelagd gård mellan gatuhus och gårdshus. I östra delen en trädgård med äldre fruktträd och utsikter mot f d sjukhusmiljön i öster. Interiört i 38 kan noteras en äldre takmålning i gatuhusets trapphus.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda