Otto Lindblad

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Otto Lindblad
Otto Lindblads väg ca 1940/Kulturen.

Kvarteret är utlagt över delar av lotterna 6 och 7 i Galgevången, inköpta av staden 1930 respektive 1937. Ett stadsplaneförslag, upprättat av stadsingenjör Magnus Wennström, som utvisade hur de bägge lotterna, samt ytterligare mark längre österut, skulle kunna styckas upp till egnahemstomter "principgodkändes" av stadsfullmäktige 1934. Enligt förslaget skulle tomterna i kvarteret sträcka sig mellan en förlängning av Docentgatan och Tornavägen. Redan efter något år hade man dock ändrat sig. Docentgatans förlängning, som bara hade fått bebyggelse utmed ena sidan och därmed blivit dyr att bygga, utgick. Istället försköts kvarteret något västerut och tomterna gjordes grundare så att man fick plats med den blivande Otto Lindblads väg och ytterligare ett långsmalt kvarter.

Frånsett de två sydligaste tomterna, som i motsats till de övriga är avstyckade från Galgevången 7, bebyggdes hela kvarteret under de fyra åren 1936-39. Bebyggelsen är präglad av funkisen. Villorna är uppförda i två våningar och har en utpräglad kubisk karaktär med plana tak. Särskilt Mogens Mogensen, som har ritat fyra av villorna, varav tre mycket snarlika, har medvetet arbetat med volymerna och en fri fönstersättning. För att få en effektfull gatubild har villornas placering på tomterna styrts hårt, och alla har de samma lite sneda placering i förhållande till gatan som finns illustrerad redan på planförslaget från 1934. De bägge senare tillkomna villorna har getts en god anpassning till den äldre bebyggelsen.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda