Områdesindelning Veberöd

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Vid inventering av en kulturmiljö som innehåller äldre och nyare strukturen kan det vara svårt att dra enkla gränser mellan olika karaktärer. Med utgångspunkt i tre teman; den gamla byn, järnvägssamhället Veberöd och efterkrigstidens Veberöd har vi delat byn i tre geografiska områden.

Den gamla byn Kyrkan, vägnätet och bäcken är de äldsta bevarade delarna av byn. Kring kyrkan och Gamla vägen har bebyggelsen utvecklats och förändrats över tid. Vid skiftet 1827 flyttades ett stort antal gårdar ut på markerna medan ett fåtal låg kvar i bykärnan. Strukturen av den gamla byn är mest synligt i partierna runt kyrkan mellan Rektorsgatan, Dalbyvägen, Sjöbovägen till Boddesplatsen och Gamla vägen ned längs Remontgatan. I denna miljö finns även bebyggelse från de senaste decennierna. Se område I på kartan nästa sida.

Stationssamhället Veberöd 1894-1945 Med järnvägens inträde i byn anläggs de första industrierna och verksamheterna, vid samma tid uppförs ett stort antal bostadshus i rött tegel. En del av verksamhetsmiljöerna läggs i anslutning till järnvägen framför allt söder om järnvägen, men ett av tegelbruken placeras norr om järnvägen. Bostadsbebyggelsen från denna tid uppfördes även längs infartsvägarna och en del strax norr om järnvägen. Under denna period blir Veberöd municipalsamhälle och bebyggelsen expanderar. Se område II på kartan.

Efterkrigstidens Veberöd Den största utbyggnadsperioden i Veberöds historia sker under det decennium då Veberöd uppgår i Lunds kommun, 1970-talet. Utbyggnaden av bostadshus sker samtidigt som många arbetstillfällen på orten försvinner. En av förutsättningarna för framväxten av det moderna Veberöd är bilsamhället med omfattande privatbilism. Veberödsbor når en större arbetsmarknad och arbetstillfällen i byn blir inte lika betydelsefulla. De sentida bostadsområdena som byggs i samband med 1974-års införlivande i Lunds kommun och framåt, bildar det samhälle vi ser idag. Äldre bebyggelse kan finnas kvar från skiftesreformerna eller i form av storgårdar inom detta område, men villabebyggelsen dominerar byggnadsbeståndet. Detta område är det största till ytan och delas in i flera mindre del-områden: sydöstra delen, nordvästra och nordöstra. Se område III, IV och V på kartan.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda