Offentlig grönstruktur i stationssamhället

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Tidstypiska karaktärsdrag: Det finns mycket lite av offentlig grönstruktur i Stångby stationssamhälle. De två grönområdena som är kopplade till 60-talsområdet och 70-talsområdet är de tydligaste exemplen och dessa utgör också värdefulla tidstypiska inslag. Kring stationsbyggnaden finns det också en gröning och vissa små rester kvar av en trädgårdsmijö kring stationshuset. Det finns också en grönyta längs Valkärravägen med en pilallé. Vid övergången mellan Valkärravägen och Rossings väg finns ett intressant inslag av odling på offentlig mark. På en 5 gånger 10 meter stor grön restyta bedrivs det en slags koloniodling kopplad till de intilliggande husen. Tydligen har denna odling förekommit länge och kan vara ett kvarvarande exempel på ett högre privat nyttjande av gemensam mark som i större utsträckning förekom då byar utvecklades utan övergripande planering.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda