Neptunus och Uranus

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Neptunus 2-10 samt Uranus 2-10 behandlas här gemensamt.
Neptunus 2-10 och Uranus 2-10
Neptunus och uranus.png
Neptunus och Uranus
Information
AdressNeptunusgatan 2-36
Byggnadsår1953-54
Byggherrebyggmästare Nils Tatis Andersson / Brf Kometen
ArkitektBent Jörgen Jörgensen
Neptunus och Uranus

I de bägge kvarteren ligger två rader med vardera nio radhus. De uppfördes i en följd med början i kv Neptunus för en bostadsrättsförening. Husen omvandlades dock till äganderätt 1977 och kvarteren styckades då upp i småtomter.

Radhusen har en våning mot gatan och två mot gården och ligger något förskjutna i förhållande till varandra så att gatubilden domineras av de regelbundet upprepade gavelpartierna. För att radhuslängorna trots förskjutningen ändå skall bilda en rad utmed gatan ligger de enskilda radhusen något snett i förhållande till gatan. Gavelmurarna är uppförda i rött tegel och möter takteglet direkt utan någon övergång, och en liten utkragning under takfoten döljer långsidornas gesims. De vitmålade, putsade långsidorna är uppförda i lättbetong och dragna något innanför gavelmurarna. Entrén är belägen i vinkeln mot garagelängan som sträcker sig ut mot gatan. Liksom på huvudbyggnaden är fasaden i vinkel mot gatan uppförd i tegel, medan gaveln mot gatan är vitputsad, även om den till större delen upptas av en blåmålad garageport i liggande panel. De höga skorstenarna med sina kraftfulla, putsade kronor utgör ett markant inslag i gatuperspektivet. Inåtgående 2-luftsfönster med blå karmar och vita bågar, mot gården större perspektivfönster. Garagelängorna har på långsidan ett fönster och troligen var tanken redan från början att de lätt skulle kunna ändras till bostadsrum. Det har också skett i flera av husen, i en del fall i samband med bygget. Oftast har dock garageporten mot gatan behållits. Flera av de ursprungliga fernissade ramverksdörrarna med stora glas har bytts, men i stort sett är radhusens ursprungliga karaktär välbevarad.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda