Myntet 8

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Myntet 8
Myntet 7-8.png
Myntet 7 och 8
Information
AdressStora Fiskaregatan 3
Byggnadsårgathus 1844, omb 1895
gårdshus 1916
Byggherre1844 N.O. Malmgren
Arkitekt1916 A.B. Jakobsson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gathus
Gårdshus

Envånings gathus uppfört av tegel och råsten med slätputsad fasad, målad ljust gul. Sadeltak täckt med korrugerad röd plåt.

Huset var från början inrett till två enrumslägenheter och en tvårummare, vilka 1895 slogs samman till en bostad. Vid samma tillfälle fick fasaden nuvarande utformning med profilerade fönsteromfattningar samt pardörr med fyllningar. Gavelentrén är från 1923.

På gården ett bostadshus i två våningar och mansardvåning, uppfört 1916 med fasaden i rött maskintegel.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Gatuhus

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gatuhusets sockel och fasader är utförda i slätputs, sockeln i svart, fasaderna i ljusröd med vita omfattningar och den profilerade takfotsgesimsen. Sadeltaket är belagt med enkupiga röda tegelpannor och det södra takfallet (inåt gården) innehåller takkupor, norra takfallet (åt gatan) innehåller tre sentida takfallsfönster. Skorsten i putsad tegel med nyare krön och plåtning. Fönstren är enluftsfönster och dörren i gatufasad är en äldre spegelindelad pardörr med glas i övre speglar. Dörren i gaveln är senare och med stor glasning. Alla snickerier brunmålade. En sentida svartmålad stålgrind skiljer gata från gård.

Gatuhuset utgör genom sin volym, takvinkel och material en byggnad med stort miljövärde i den täta stadsbebyggelsen.

Gårdshus

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset är uppfört som ett halvhus i två våningar med källare och inredd mansardvåning. Sockeln är putsad och avfärgad i grått, fasaden av maskinslaget rött tegel i munkförband. Fönster och dörrar är sentida utförda som T-post men med korsposten som förebild, snickerierna är svartlaserade. En del äldre fönster har satts igen. Nedre takfallet är belagt med grå eternit i facett medan övre takfallet förefaller vara lagt med röd plåt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda