Myntet 7

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Myntet 7
Myntet 7-8.png
Myntet 7 och 8
Information
AdressStora Fiskaregatan 5
ByggnadsårGathus 1845, omb 1918, 1921
gårdshus 1919
ByggherreIngen uppgift
ArkitektRitningen är daterad 1 augusti 1918 Malmö, signaturen oläslig
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Från gatan
Gårdshus

Envånings gathus, uppfört av tegel och råsten med slätputsad, gulmålad fasad. Sadeltak täckt med enkupigt rött tegel. Sexrutade, bruna fönster och brunmålad pardörr från 1918. Huset inrymde från början fyra lägenheter. 1918 avkortades det i västra delen för att bereda tillträde till gården, där en bilverkstad uppfördes 1919.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Gårdshus

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö borde vara röd?[bör kontrolleras]

Gårdsbyggnaden är uppförd i gult maskinslaget tegel i kryssförband med gaveln åt den norra långsidan. Här finns tre större valvöppningar som innehållit portar och tre mindre fönstervalv, i gavelröstet finns även en rund fönsteröppning. Dörrar och fönster är sentida men utfört i rödmålat trä med spröjs. Sadeltaket är belagt med röd plåt. Den södra delen av taket höjer sig något över norra takfallet, i nivåskillnaden har fönsterband placerats. Interiören är helt förnyad men den västra delen med de två portarna innehöll ursprungligen bilgarage och den östra, större delen med tre fönster och en port innehöll verkstad.

En byggnad uppförd som bilverkstad från 1919 är synnerligen ovanlig. Byggnaden är förändrad genom att den konverterats till kontor men är fortfarande läsbar.

Gatuhus

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gatuhusets sockel och fasader är utförda i slätputs, sockeln med grå kulör, fasaderna i ljusgul med vita omfattningar och den profilerade takfotsgesimsen. Sadeltaket är belagt med enkupiga röda tegelpannor och det södra takfallet (inåt gården) innehåller tre takkupor. Skorsten i röd tegel med nyare krön och plåtning. Fönstren är äldre spröjsade tvåluftsfönster och dörren är en äldre spegelindelad pardörr med glas i övre speglar. Alla snickerier brunmålade. En sentida svartmålad stålgrind skiljer gata från gård.

Gatuhuset utgör genom sin volym, takvinkel och material en byggnad med stort miljövärde i den täta stadsbebyggelsen. Invid västra gaveln på gatuhuset stod tidigare en bensinpump.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda