Myntet 21

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Myntet 21
Myntet 21.png
Myntet 21
Information
AdressVästergatan 12
ByggnadsårGathus 1909, gårdshus 1900, 1888
Byggherre1909 J. Kock, 1888 stationskarl A. Åkesson
Arkitekt1909 A.B. Jakobsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gathus fasad
Innergård
Portgång mot innergård

Fastigheten omfattar ett trevånings gathus, ett vinkelbyggt gårdshus i två våningar samt ett mindre gårdshus i en våning, omslutande en gårdsplan med singel. Vid gatan låg före 1909 ett envåningshus från 1854. Gathusets fasad är av rött maskintegel med listverk i profiltegel. Port och ytterdörr är rundbågiga, fönstren stickbågiga med spröjsade gröna rutor av jugendtyp.

Bostadshuset på gården har en enkel fasad i rött tegel med gröna, sexrutade fönster. Det mindre gårdshuset är uppfört av grågult tegel.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistoriskt värde: Gatuhus kulturhistoriskt värde, gårdshusen kulturhistorisk miljö

Gårdshus (halvhus) från 1888 i gult tegel i en våning på källare, Sockel och fasad i gult tegel i kryssförband med takfotsgesims. Pulpettaket är lagt med grå eternitskivor i facett, i takfallet sitter sentida takkupa i svart plåt. Fönstren är spröjsade tvåluftsfönster.

Gårdshus (halvhus) i två våningar i vinkel från 1900 med fasader i rött tegel, liksom gatuhuset med endast kopp i fasad. Utförandet är enkelt med en takfotsgesims. Fönstren är spröjsade tvåluftsfönster.

Gatuhus i tre våningar från 1909 med fasad åt gatan i rött tegel putsad brandgavel i väster och öster. Även sockeln är i rött tegel. I hela fasaden sitter teglet med koppsidan utåt, inslag av formtegel, mittgesims och takfotsgesims. Fönstren är av äldre typ, korspostfönster med småspröjsade övre lufter. I bottenvåningen finns en körport, en entré och en butikslokal. Körporten är ersatt med aluminiumdörrar men det småspröjsade överljuset finns kvar. Entrédörren är ersatt med aluminium och överljuset är övertäkt med skiva. Sadeltaket är lagt med svart plåt.

Gatuhus och gårdshus bildar sammanhållen bostadsmiljö från tiden 1888 till 1909.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda