Myntet 19

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Myntet 19
Myntet 19.png
Myntet 19
Information
AdressVästergatan 8
ByggnadsårGathus, flygel och gårdshus 1874, omb 1957 (mosaikfasad), ombyggt 1990-tal
ByggherreTimmerman P. Nilsson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gård
Gathus

Envånings gathus samt flygel uppförda av tegel. Vid en ombyggnad 1957 förändrades gatufasaden kraftigt och bekläddes med små mosaikplattor i korsvirkesmönster. Gårdsfasaden bibehåller äldre utseende med vitmålad puts. Sadeltak med en kupa mot gatan, täckt med eternit. Huset inrymde 1874 tre lägenheter samt vindskammare.

Uthuslängan är spritputsad och vitmålad med blåmålade snickerier.

En planterad trädgård hör till fastigheten.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistoriskt värde: gatuhus kulturhistoriskt värdefullt, gårdsflygel kulturhistorisk miljö

Gatuhuset har, efter ett halvsekel som ett moderniserat hus med korsvirkesinspirerad mosaikfasad, restaurerats med slätputsade fasader. Takfallen har lagts om med enkupigt rött tegel. Entrén åt gatan utgörs av en spegelindelad pardörr med överljus. Fönstren är spröjsade tvåluftsfönster med kopplade bågar och buktande glas.

Gårdsflygeln är idag i två våningar med putsad fasad. Fönster och dörr sentida men fönstren utformade som spröjsade tvåluftsfönster.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda