Myntet 17

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Myntet 17
Myntet 17.png
Myntet 17
Information
AdressVästergatan 4
Byggnadsårgathus 1854, omb 1939, 1952
gårdshus 1886, omb 1916, 1942 samt gårdshus 1907
Byggherretimmergesäll H. Möller, 1907 fabrikör Carl Berglund
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus 1
Gårdshus 2
Gårdshus 3

Envånings gathus uppfört av tegel och råsten med slätputsad fasad, målad ljust röd. Sexrutade, blå fönster samt nyare gavelentré. Sadeltak med två kupor mot gatan, täckt med eternitplattor. Huset inrymde från början tre små lägenheter.

1886 uppfördes gårdshuset i västra tomtgränsen, inrett till verkstad. Gårdshuset i tre våningar med fasad i rött maskintegel byggdes 1907 som skofabrik av en fabrikör Carl Berglund, som samtidigt drev handskmakeri i det äldre gårdshuset.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Gårdshus 1907

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset är uppfört i två våningar, vind och källare. Den byggdes som skofabrik men har ändrats sedan dess. Den låga sockeln är putsad och avfärgad grå. Fasaderna består av maskinslaget rött tegel i kryssförband med fönstervalv och enkel takfotsgesims. Fönstren är sentida vita tvåluftsfönster. Dörren är sentida. Sadeltaket är brutet och vinden är inredd med kraftigt dimensionerade takkupor i röd plåt, nedre takfallet lagt med röd plåt. Gården är satt med kullersten.

Gårdshus 1886

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset i västra tomtgränsen är uppfört som ett halvhus i en våning med mansardtak. Sockeln är slätputsad och svart, fasaderna är övermålat tegel eller möjligen slammat tegel. En enkel takfotsgesims avslutar fasaden uppåt. Nedre takfallet upptas till största del av en bred takkupa med blå plåtning. Övre takfallet förefaller vara lagt med svart plåt. Fönstren är sentida enluftsfönster i blå kulör.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda