Myntet 13 och 14

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Myntet 13 och 14
Myntet 13 4.png
Myntet 13
Information
AdressStålbrogatan 4 och 6
ByggnadsårStålbrogatan 4: gathus, flygel och brygghus 1876-1877, gårdshus 1901
Stålbrogatan 6: gathus och flygel 1876-77, omb 1962
ByggherreStålbrogatan 4: murgesäll S. Holmström
Stålbrogatan 6: murgesäll J. Lundqvist
Gårdshus
Myntet 14

Dessa sammanbyggda gathus uppfördes av två murargesäller i ett sammanhang år 1877, De har likadana, spegelvända fasader, murade i nyansrikt gult tegel på höga putsade socklar. Enligt den inlämnade byggnadsritningen var fasaderna avsedda att putsas och kvaderindelas.

De ursprungliga skiffertaken har ersatts med eternitplattor. Fönstren är sexrutade med vita bågar.

Även planlösningen var från början densamma: gathusen inrymde vart och ett förstuga, sex boningsrum, två kök samt fyra vindskammare. I flyglarna låg förstuga, tre boningsrum, spiskammare och två kök.

Till båda fastigheterna hör planterade trädgårdar.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad (möjligen borde den starkt förändrade fasta gårdsflygeln ändras till svart?)[bör kontrolleras]

Gårdshuset är ett tidigt tillägg i en gårdsmiljö som utgörs av gatuhus och gårdsflygel från 1876-77. Gårdshuset är uppfört som ett halvhus i en våning med källare och i sen tid inredd vind. Sockeln är putsad slät och avfärgad grå, det gula teglet är lagt i kryssförband med en enkel takfotsgesims. Den södra gaveln är putsad. Pulpettaket är lagt med svart papp eller liknande. Fönster och dörrar är sentida men fönstren är utförda som korspostfönster. Intill den södra gaveln finns en mindre luta i korsvirke och intill den norra ett glasat uterum av sen tillverkning. Gården är delvis belagd med markbetong men innehåller rabatter och träd.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda