Myntet 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Myntet 1
Myntet 1.png
Myntet 1
Information
AdressNygatan 1, Bantorget 5
ByggnadsårGathus 1889, omb 1924, 1927
ByggherreProfessor N. Ohlsson-Gadde
ArkitektSalomon Sörensen
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus

Hörnhus i två våningar med fasad i nyrenässans där rött maskintegel kontrasterar mot dekorativa partier i gråmålad cementputs.

Fasaden har en vilande, horisontell betoning med breda friser mellan våningarna och vid takfoten samt rikt ornamenterat listverk. Fönstren har i båda våningarna putsade, profilerade omfattningar med raka överstycken. Mot Bantorget en ursprunglig helfransk pardörr med halvmåneformat portöverstycke med en eskulapstav som syftar på byggherrens yrke. Bottenvåningen var ursprungligen inredd till läkarmottagning samt en privatbostad om sex rum. Övervåningen omfattade en åttarumslägenhet. 1924 inreddes två lägenheter i varje plan. 1927 tillbyggdes en tredje våning mot gården.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset är uppfört som ett halvhus i en våning samt en mindre del i två våningar, i söder finns dessutom ett mindre garage. Sockeln består av grå slätputs, fasaderna i gult tegel i kryssförband, utkragat tegel bildar band vid fönstrens under- och översidor samt takfotsgesimser. Fönster är sentida men utförda som spröjsade tvåluftsfönster i bottenvåningen och ospröjsade mindre tvåluftsfönster i övre våningen. Dörrarna är sentida, en utförd som pardörr med snedställd panel och en som spegelindelad pardörr med överljus. Pulpettaket är lagt med röd bandplåt samt i övre takfallet med röd korrugerad plåt. Den lilla gården är asfalterad och delvis satt med markbetongsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda