Myggan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret omfattar idag endast sju fastigheter, alla bebyggda med hus i en våning. Ett av huset kallas missionshuset Myggan 8 och byggdes av Veberöds Godtemplare byggnadsförening U.P.A 1912. Missionshus och nykterhetsloger är typiska från den tiden. Kvarteret avgränsas i norr av Humlegatan och i väster av Läkaregatan, i öster av Sandgatan. Enligt 1912-års karta fanns tre hus i kvarterets mitt vid den tiden. 1940-talets flygfoto är lite oskarp men de fyra tomterna längs Läkaregatan ser bebyggda ut medan den östra delen av kvarteret är obebyggt. Det senaste huset byggdes 2010, Myggan 7.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda