Musiken

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Musiken
Tornaplatsen. Foto Berndt Johnsson 1934. Vykort Kulturen.

Kvarteret ligger på mark som förr tillhörde jordegendomen Olshög. I början av 1900-talet hade ägaren till Olshög börjat stycka av en del villatomter på den del av marken som låg närmast staden. Successivt bredde villabebyggelsen ut sig och 1927 hade dåvarande stadsingenjören Magnus Wennström upprättat ett stadsplaneförslag över hur de yttre delarna av Olshögs marker skulle inrättas till byggnadstomter. Stadsplanen fastställdes inte förrän 1931, men redan 1929 byggdes den första villan i kvarteret. Fem år senare hade alla tomterna sålts och alla utom en bebyggts. Det dominerande fasadmaterialet är mörkrött, handslaget tegel och flertalet av husen är försedda med höga sadeltak. I ett par tvåvåningsvillor med låga, valmade tak utan gavelspetsar kan man ana funktionalismens påverkan. Hälften av husen är uppförda av byggmästare eller byggnadshantverkare som sålde husen vidare så snart de var färdiga.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda