Murteglet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Murteglet har fått sitt namn efter tegelbruket som låg strax väster om kvarteret, den tidigare disponentbostaden och kontoret i korsningen Tegelbruksgatan/Brännarevägen är bevarad och ombyggd till bostadshus. Flera av husen i kvarteret har bebotts av familjer med anknytning till bruket. Den nordliga delen av kvarteret begränsas av Tegelbruksgatan och den tidigare järnvägssträckningen till Dalby. I väster begränsas det av Brännarevägen och i söder och öster av idrottsplatsen till Svaleboskolan. Bebyggelsens karaktär liknar den på intilliggande kvarteret Hålteglet, en rad med envåningsbyggnader med långsida åt gatan, karakteriserade av sadeltak, fasader i rött tegel och en placering nära gatan. Den fd disponentbostaden/brukskontoret utmärker sig genom sin höjd på två våningar. Även de sentida byggnaderna söder om disponentbostaden är i två våningar, även dessa i rödaktigt tegel och med sadeltak.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda