Metodik Stångby

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

I fält har GIS-verktyget ArcGIS Collector använts för att mata in objektsknuten information och fotografier. Historiska textkällor och äldre fotografier har tillhandahållits av Wallkärra-Torns hembygdsförening (se Källor). Historiska kartor är företrädelsevis hämtade från Lantmäteriet. Utifrån inventering och arkivmaterial har en analys och urval av särskilt värdefull kulturhistoriskt bebyggelse, trädgårdar och landskap gjorts. För enskilda objekt ges en kortfattad beskrivning och förslag på kulturhistorisk värdering enligt kommunens nuvarande Bevaringsprogram.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda