Maskinhuset

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Vattenverket 1
Maskinhuset.png
Maskinhuset
Information
NamnMaskinhuset
AdressBadarevägen
Byggnadsår1906-07/1948
ArkitektJ Gust. Richert & Nils Westerberg, 1948 John Anchert
Bänk
Detalj

Byggnaden är uppförd i en tidstypisk, medeltidsinfluerad industriarkitektur av hög kvalité. Fasader i rött maskinslaget tegel med detaljer i granit och vitputsade blinderingar. På långsidorna utgör mjukt rundade fönsterbänkar i granit den enda utsmyckningen. Gavlarna är i stället desto rikare artikulerade. Vardera gaveln indelas av en kraftig, rundvälvd båge i hela byggnadens bredd. Däröver höga, smala blinderingar, i vilka tre smala fönster infogats, och överst en rikt artikulerad gesims. På sydgaveln upptas partiet under valvbågen av ett stort småspröjsat fönster. Mot norr har i fönsterpartiet även infogats en entrédörr med diamantprofil och stora, nationalromantiska järnbeslag. Bredvid dörren övergår granitsockeln i en bänk. I de fyra hörnen skorstenar i form av tinnar med granitkrön. På sadeltaket tegelpannor med trapetsprofil. Mörkt grönblå snickerier. Större delen av huset upptogs av maskinhallen, men där fanns också ett mindre verkstadsrum och ett fotogenförråd. Till två av skorstenarna fanns kaminer anslutna. Huset byggdes 1991 om till verkstad efter ritningar av Håkan Löfgren, varvid långsidornas fönster byttes ut mot aluminium.

I samband med en utbyggnad för mottagande av vatten från Vombsjön byggdes maskinhallen 1948 till med ett reserv kraftverk. Tillbyggnaden i rött handslaget tegel ligger något förskjuten i förhållande till maskinhallen och ansluter i volym och i detaljer såsom blinderingar och hörnuppbyggnader, väl till denna. I tillbyggnaden fanns också personal-, verkstads- och kontrollrum. Vid en av VBB ritad ombyggnad till personal- och kontorsrum 1979 ersattes hela sydgaveln av en ny tegelvägg utan blinderingar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda