Mall:GeoTemplate

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
{title}
Koordinater
WGS84 {latdegabs}° {latminint}′ {latsecdec}″ {latNS}, {londegabs}° {lonminint}′ {lonsecdec}″ {lonEW}
{latdegdec}°, {londegdec}°
UTM {utmzone} {utmeasting} {utmnorthing}
Objekt
Zoom {zoom} Skala ± 1:{scale}
Typ {type} Region {region}
Artikel

Alla koordinater / Alla länkar

Omkrets: 5, 10, 20, 50, 100, 250 km

Globala karttjänster

Tjänst Karta Satellitbild Hybrid Övrigt
Google Maps Karta Satellit Hybrid Terräng
MapQuest Karta Satellit Hybrid
Yahoo! Maps Karta Satellit Hybrid
Live Search Maps Karta Satellit Hybrid Sned flygbild
TerraServer Satellit Topografi
MSN Maps Karta
WikiMapia Karta Satellit Hybrid Terräng
OpenStreetMap Karta
Maps-For-Free Relief
Ask.com Karta
Map24 Karta
Flash Earth Satellit
ACME Mapper Karta Satellit Hybrid Topografi
MultiMap Karta
GeaBios Satellit
GlobeXplorer Satellit
McFly Satellit
Blue Marble Navigator Satellit
GeoNames Hybrid
Fourmilab Satellit
Norkart Virtual Globe Satellit
MapTech Karta
USMapServer Karta
Geody Länkar
GPS Visualizer Karta
NaviTraveler Karta
Degree Confluence Project Info
Shaded Relief Karta
PlanetEye Fotografier

</div>

Externa kartapplikationer

Satellitbilder nära realtid

GIS-relaterade kartor

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda