MSB Revinge - Beskrivning enskilda anläggningar Civilförsvar

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Entrébyggnaden vid MSB Revinge.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Revinge

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB bidrar till att samhället förebygger händelser och är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ges stöd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. MSB bedriver verksamhet i Stockholm, Karlstad, Kristinehamn och Ljung samt på våra utbildningsplatser i Sandö, Revinge och Rosersberg. MSB har ungefär 850 anställda.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda