Lunds Östra

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Lunds östra
Banvaktsstugan och tv paviljong med expedition och väntrum. Foto i privat ägo.
Lunds Östra efter bangårdsutbyggnaden 1912. Efter BLHJ 1987.
Dalbyvägen med järnvägskorsning och bensinstation. Foto Stadsark.kont. 1952.
Bensinstationen. Ritning Carl Wennerholm 1929.

Det lilla kvarteret består endast av en tomt som begränsas i norr av det gamla spårområdet till Revingejärnvägen, invigd 1905. Som namnet anger låg där förr Lunds Östra station, eller egentligen hållplats. Byggnaderna låg norr om spåren, utanför det nuvarande kvarteret, och bestod av biljettkiosk och väntskjul i trä samt en banvaktsstuga i tegel. Så länge som det var billigare att bara åka in till Lunds Östra så var persontrafiken troligen mera omfattande där än på banans huvudstation Lunds Södra, men även efter det att taxorna utjämnats låg Lunds Östra bättre till för dem som skulle in till handeln på Mårtenstorget. Även godstrafiken var förhållandevis omfattande och ett stickspår för lastning av betor anlades åt två sockerfabriker. Gemensamt lät sockerfabrikerna på ett arrenderat område söder om järnvägen uppföra en vågbod och vid Skönadalsbäcken en provtvättningsbod för betor. Den reguljära trafiken upphörde 1939 då järnvägen lades ned, men även fortsättningsvis förekom en hel del godstrafik, och bethanteringen på Lunds Östra upphörde först 1955. Hållplatsbyggnaderna revs 1949 i samband med byggandet av Linnéstaden och 1966 bröts spåren upp.

Redan 1929 hade ett mindre område ute vid Dalbyvägen upplåtits till Sydsvenska Petroleum AB som där uppförde en liten bensinstation i trä. Svenska Esso lät 1956 ersätta den med en större mack som sedan har byggts om och till ett antal gånger.

Litteratur

  • BLHJ 1987
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda