Lokföraren, Glöden, Ässjan, Tendern, Loket och Banvakten

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Foto Waldemar Wahlöö, troligen 1944. Observera kristidens vedstaplar.

De sex kvarteren består av vardera en tomt. På varje tomt ligger ett trevåningshus med en kortare länga utmed Lokföraregatan och vinkelrätt mot den en något längre länga. De är ihopbyggda hörn i hörn så att de precis nuddar varandra.

Husen bildar en väl sammanhållen enhet. De är uppförda i en senfunktionalistisk sparsmakad tegelarkitektur med fasader i gult handslaget tegel och flacka sadeltak med rött tegel. Endast små detaljer som takfotens utformning och trapphusens markering skiljer dem åt.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda