Locus Virtutum

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kulturen 24
Locus virtutum.png
Locus Virtutum
Information
ByggnadsårNorra delen 1818, södra delen 1832
ByggherreProfessor Otto Lindfors

Vinkelbyggnad i en våning med sadeltak. Norra delen har synligt korsvirke med vita, putsade fack, rödmålad timra, rödmålade portar på norrsidan och bruna på sydsidan. Den västra gavelspetsen är klädd med rödmålad panel i översta delen. Den södra vinkeln är också uppförd av korsvirke men har putsade, gulmålade fasader med vita fönsteromfattningar och brunmålade fönstersnickerier. En entré finns i vinkeln mellan husen och över denna ett litet sadeltak med brunmålade kontursågade snickerier i gavelspetsen. Hela husets tak är klätt med rött, enkupigt tegel.

Den norra delen byggdes 1818 av professor Lindfors som stall, loge, vagnslider, mangelbod och drängkammare. Den beskrevs för brandförsäkring 1822 som en korsverksbyggnad i eketimmer med brand sten i ytterväggarna santt furutimmer och råsten i skiljeväggarna. Taket var klätt med tegel. 1832 byggdes en vinkelbygguad till denna mot söder. Även denna uppfördes i ekekorsvirke med bränd sten i ytterväggarna och råsten i skiljeväggarna. Taket kläddes med tegel. Det nya huset inreddes som vagnsport, vedbod och huggehus.

Efter professor Lindfors' död byggdes hela byggnaden om och inreddes med bostäder, vilka huvudsakligen hyrdes ut till studenter. Då det var vanligt att studentkasernerna hade namn och denna låg intill Locus Peccatorum, syndernas hus, döptes den snart till Locus Virtutum, vilket betyder dygdernas hus. Sedan Locus Virtutum kommit i kulturens ägo har funktionerna skiftat och idag finns museets växel i den södra delen och textilkonserveringsverkstad i den norra.[nutidsuppdateras]

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda