Linné

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Linné
Kvarteret motsvarar tämligen exakt den forna lotten nr 1 inom Galgevången som utgjorde områdets västra spets. Lotten finns med redan på den första kartan över Lunds jordar, från 1704, där den dock hade nr 31. I norr begränsas kvarteret av Östervångsvägen som förr var en gammal markväg som ledde ut på Galgevången.

Vid sekelskiftet hade ägaren till grannlotten i öster börjat stycka av en del byggnadstomter längs med Östervångsvägen och så småningom följde ägarna till nr 1 efter och styckade under 1910-talet av fyra tomter. Husen som uppfördes var i huvudsak av något enklare slag, utan centralvärme eller WC och med vatten från en brunn på gården. Bland byggherrarna märks ett par målare. Först 1917 upprättades ett stadsplaneförslag över området och 1922 såldes de resterande tomterna. På två av dem uppfördes ordinära 20-talsvillor. Den tredje tomten med sitt förnäma läge i spetsen mellan Östervångsvägen och Linnégatan blev liggande i några år. När den väl bebyggdes märks det att områdets sociala karaktär förändrats och där uppfördes en påkostad villa som väl tillvaratar tomtens exponerade läge.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda