Linero 2:12

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Linero 2:12
Linero 212 horkulla.png
Huset Hörkulla vid Dalbyvägen. Mellan träden till höger i bilden pågår byggandet av Linero. Foto stadsbyggnadskontoret 1971.
Information
NamnHörkulla
Byggnadsårrivningsår 1971
Del av gatufasaden. Foto 1969.
Dörr med äldre beslag på gårdsfasaden. Foto 1969.

Norr om Dalbyvägen, i spetsen mellan vägen och nr 11:s nordgräns, låg ett mindre, vitkalkat husmanshus. Det omnämns 1803 som Öhrkulla och bör ha uppförts på platsen kort dessförinnan. Namnet har det fått efter Öhr- (d v s grus) kullen. Vid skiftet 1805 överfördes det från nr 8 till nr 11, och kallades därefter Hörkulla. Det innehöll två rum på ömse sidor om ett förstukök, och vid ena gaveln två kammare. En gesims med sågtandslist på sydfasaden antydde att väggen murats om på 1850-talet. Huset, som låg på ofri grund, genomgick en större renovering 1962, men köptes av staden 1971 för anläggande av ett grönområde.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda