Linbråkan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

År 1826 benämns detta område som fäladsmark tillhörande Genarp nr. 7. År 1827 genomfördes ett ägobyte mellan nr. 6. och nr. 7. varvid detta område fick den nya fastighetsbeteckningen 6:1. Vid en delning av Per Olsson sterbhus år 1871 kom detta område tillfalla Nils Persson (6:2) och Anders Henriksson (6:3) med ägare som Nils Gren m.fl. på nuvarande tomt nr. 1, 2, 6 och 7. samt Lars Pålsson på nuvarande tomt nr. 3, 4 och 5. Vid en lagadelning år 1878kom området att tillfalla som avsöndringsjordar dels under Nils Persson, nämligen 6:136 och 6:16 tillhörande Trulls Jönsson och Alfred Frid samt som avsöndringsjordar dels under bagaren P. Pettersson nämligen 6:180, 6:99, 6:100, 6:101, 6:103 och 6:131 tillhörande Trulls Jönsson och Alfred Frid samt 6:112 tillhörande Åke Tuvesson och Pål Nilsson. År 1939 genomförs en avstyckning ifrån fastigheten 6:99-6:103 och ännu en ny tomt bildas nämligen 6:118 nuvarande Garnhärvan 1. Samma år genomförs ännu en avstyckning ifrån 6:99-6:103 och ännu en ny tomt bildas nämligen 6:119 nuvarande Garnhärvan 4 med dåvarande ägare Nils Albin Jönsson och hans fru Asta Maria. Vid den tiden är tomterna nr. 6:136, 6:99-6:101, 6:103, 6:131 och 6:112 bebyggda. År 1989 rivs det gamla soldattorpet på Linbårkan 7 där den sista ägarinnan var soldatdottern Gerda Hägg, för att ge plats år en ny marklägenhetsbebyggelse och som även byggdes på tomt nr. 6.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda