Leksaken 7

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Leksaken 7
Leksaken 7.png
Leksaken 7
Information
AdressNils Bjelkegatan 6, Spolegatan 14
Byggnadsår1904
Byggherrebyggmästare L Aug Malmros
Arkitektbyggmästare L Aug Malmros

Året efter det att huset var färdigt såldes det till vice häradshövdingen Gustaf Hintze.

Byggnadens huvudfasad, som är belägen ut mot Spolegatan, är symmetriskt uppbyggd och har svagt markerade sidorisaliter som kröns av gavelfält. Även mittpartiet är försett med ett större gavelfält som är krönt med en stor ornamentplatta med två jugendblommor på ömse sidor om en turell. Bottenvåningen är utförd i cementrustik. Våningarna däröver i gult förbländetegel, från Skromberga tegelbruk, med cementband och lisener i cementrustik som markerar gavelfältens läge. Andra och tredje våningen är sammanhållen till en enhet. Under takfoten slätputsad fris och tandsnittsförsedd gesims. En rödmålad kupol kröner byggnadens hörn. I huset finns många ursprungliga detaljer i behåll såsom balkonger med dekorativa järnräcken, äldre fyllningsdörrar och grönmålade fönster med småspröjsad överdel. Fönsterna på 3:e våningen avviker från de övriga då de har en rak avslutning och en kanellerad överliggare. I trapphusen finns delar av den ursprungliga bemålningen i jugend bevarad liksom ett trappräcke med dekorativa ståndare i metall. Huset har enbart genomgått smärre förändringar sedan det byggdes. Takkuporna förändrades 1951. En tvättstuga på gården har rivits och den ursprungliga butikslokalen i hörnet har gjorts om till lägenhet. Takets beklädnad av cementplattor har i norra delen bytts mot järnplåt. Fasaden har vissa renässansinspirerade drag.

Huset genomgick 1989-90, efter inventeringen, en genomgripande renovering.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda