Länsmannen 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Länsmannen 1
OVLMIM9.JPG
Länsmannen 1
Information
AdressBondevägen 6, Måsvägen 23, Åldermansgatan 2 & 4
ByggnadsårIngen uppgift
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Kvarteret Länsmannen domineras idag ytmässigt av Inpac AB, förpackningsindustri med kunder framförallt inom läkemedelsbranschen såsom Astra Zeneca och Ferring, men också annan kontraktspackning t ex för V & S Absolut Spirits. Företaget, som bildades 1946, hette ursprungligen Ivers Lee och var liksom Tetra Pak en avknoppning från Åkerlund & Rausing. Ivers Lee förpackade allt från jodtabletter för Barsebäcksverkets närboende till miniflaskor av Absolut Vodka för SAS räkning.

Produktionsanläggningen i Lund har idag en total yta av 9000 m2, varav 2/3 är lageryta. Kännetecknande för anläggningen idag är breda produktionshallar i en våning, med plåtklädda fasader och flacka sadeltak. Kontorsbyggnaden Byggnaderna på fabrikstomten har dock tillkommit successivt och för olika företags räkning. 1948 uppförs en större förrådsbyggnad för Svenska stenbeläggningar AB, belägen utmed industrispåret i kvarterets nordvästra del. Byggnaden, som numera ingår i Inpac:s anläggning, finns ännu kvar med orörda tegelfasader. 1971/72 byggdes den till med en vidsträckt hall med prefabricerad betongstomme. Beställare var Fabriksmontering AB verkstäder.

I början 1980-talet inkorporeras denna fabriksanläggning i Svenska AB Ivers Lee, som hållit till på angränsande tomt österut. Åtminstone sammanbinds fabriksbyggnaderna nu med förbindelsegång. På bilder från 1960-talet kan man konstatera att anläggningen Ivers Lee utgörs av breda produktionshallar med flacka sadeltak. Det tycks även som om kvarterets östligaste del, hittills koloniträdgårdar,under 1980-talet tas i anspråk för att bygga ett nytt kontor åt Ivers Lee, en låg tegelklädd byggnad även denna med flackt sadeltak. Flera befintliga fabriksbyggnader kläs i detta sammanhang med trapetskorrugerad fasadplåt, vit.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda