Längs Dalbyvägen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Karta
Dalbyvägen från väster. T h St Råby 33:3. Repro äldre foto.

Utmed Dalbyvägen ligger ett par grupper med mindre bostadshus, men även två f d slakterier och ett par småbrukarhemman. Uppkomsten av en spridd småfolksbebyggelse längs landsvägen var karakteristisk för 1800-talets senare del. Bebyggelsen som är tillkommen fr o m 1876 är en följd av den ägosplittring som orsakades av ett antal arvsskiften under 1800-talet. I ett par fall skedde också en uppstyckning till byggnadstomter för försäljning.

Dalbyvägen var tidigare grusad. Sträckan förbi husen utmed Dalbyvägen lär ha asfalterats på 1920-talet. Då höjdes vägbanan så att husen fick sitt "nedsjunkna läge". De oxlar som kantar vägen är tillkomna i nyare tid. Tidigare fanns på norra sidan av vägen en rad med almar planterade av ägaren till Christerssons slakteri, som även tuktade träden.

Den nya Dalbyvägen med dubbla körfält lades 1976-77 ut norr om den gamla, som istället blev en lokalgata.

Områden

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda