Kvigan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Kvigan ligger längs södra infarten i Veberöd, mellan Dörrödsvägen och Bigarrågatan. Kvarteret är byggt 1972 precis innan införlivandet i Lunds kommun och samma år som tegelbruket lades ner. Kvarteret är byggt av byggmästare Tage Hagström och byggherre var Siporex AB. Husen är till stor del byggda med Siporex produkter, framförallt stommen. Kvarteret präglas av stora tomter med friliggande enplansvillor med garage och stora trädgårdar mot Dörrödsvägen. De är byggda på den reviderade stadsplanens, från 1950-talet, tomtindelning. Fastighetsägarna fick själva styra utseendet i form av material och utförande, men är alla på liknande grundläggning. Byggnaderna är tidstypiska och av tidstypiska material med tillbyggnader som stämmer överens med idealen från det att de är byggda till idag.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda