Kvarnen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Namnet kommer från den holländarekvarn som låg på nuvarande Kvarnen 9 o 10 i kvarterets mitt. Kvarnen brann ned genom en olyckshändelse 1936. Branden spred sig och åtminstone ytterligare en gård brann ned. På 1912 års karta kan vi se bostadsbebyggelse markerad i norra delen av kvarteret och kvarnen på 9 och 10. På 1940-talets flygbild har tomterna längs Dörrödsvägen byggts med bostadshus. Möllegatan dras inte fram förrän under 1950-60-talet. Idag avgränsas kvarteret av Dörrödsvägen åt öster, Kvarngatan i söder, Möllegatan i väster och Gamla vägen i norr.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda