Kulturen 25

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kulturen 25
Kulturen 25 sodra gathuset.png
Södra gathuset från 1847. Foto Inger Andersson 1983.]]
Information
AdressSankt Annegatan 4
ByggnadsårGathus 1823 omb. 1848, gårdshus 1843, uthus 1919
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Norra gathuset från 1911. Foto Inger Andersson 1983.
Tryckeribyggnad från 1939. Foto Inger Andersson 1983.

På tomten finns hus från tre olika epoker. Det södra gathuset från 1847 har två våningar och sadeltak, sockel av natursten och fasader av rött handslaget tegel med slät våningslist. Fönsterna är sexdelade, grönmålade med svarta beslag och taket klätt med enkupigt gult tegel mot gatan och grå falsplåt mot gården. En rak portgång leder in till gården och över denna en plåtskylt med texten: Håkan Ohlssons Boktryckeri, grundat 1861. Mot gatan en ljust ådrad pardörr och mitt på gårdsfasaden ett femkantigt trapptorn.

Det norra gathuset byggdes 1911 och har en gårdsflygel längs med norra tomtgränsen. Byggnaden har två och en halv våning och mansardtak. Gatufasadens sockel är murad av huggen gråsten, fasaden av handslaget rött tegel med mönstermurning. Tre synliga dekorativa ankarslutar och kraftigt markerad takgesims i formtegel. Fönstersnickerierna ar bruna. Mitt på fasaden en frontespis med brutet tak, balkong av svart smide och en grönmålad vindflöjel. Taket är täckt med skiffer mot gatan. Gårdsfasaden har maskinslaget, rött fasadtegel, vita fönster och svart falsplåt på taket.

Den stora tryckeribyggnaden uppfördes 1939 och ersatte då en äldre från 1882. Huset har tre, delvis fyra våningar och är byggt i vinkel, med sin ena del sammanbyggd med gårdens norra gårdsflygel så att ett slutet gårdsrum bildas och den andra som en flygelbyggnad därifrån mot öster. Gårdsfasaden är klädd med rött, handslaget tegel. Trapphus med portal i grågrön ädelputs. Fyrluftade blå fönster. Norrfasaden mot trädgården är putsad och har stora liggande spröjsade fönster. På denna del av byggnaden finns en indragen fjärde våning.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda