Kulturen 24

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kulturen 24
Kulturens omrade.png
Karta över Kulturen
Information
AdressSankt Annegatan 2, Adelgatan 1

Det område som idag har fastighetsbeteckningen Kulturen 24 och som i sin helhet ingår i museets område, öppet för besökare, är de tidigare tomterna 35 A, B och C, 34 B och 36 A. Tomten nr 35 var en gård som åtminstone sedan 1691 hade omfattat samma område som 1811, då den styckades första gången. Gården bytte ofta ägare och de flesta var biskopar eller professorer.

1807 köptes gården av Per Henrik Ling som emellertid hade dåliga affärer och därför redan efter fyra år styckade av en bit av tomten i det sydvästra hörnet och sålde den. Den fick beteckningen 35 A och här låg gårdens äldsta hus, det som nu kallas Locus Peccatorum, 1813 flyttade Ling till Stockholm och för att få sin gård såld blev han tvungen att stycka den ännu en gång. Detta skedde 1818. Den mellersta delen, på vilken gårdens huvudbyggnad låg, fick beteckningen 35 Boch denna såldes till professor Anders Otto Lindfors och den östra delen, 35 C, såldes till professor Jonas Engeström. 1834 köpte professor Lindfors även 35 A.

1892 köpte Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige tomt nr 35 C och 1898 inköptes tomterna 35 A och B. Därmed var tomt nr 35 åter förenad till en enhet. 1907 utökade museet sitt område med tomt nr 34 B som låg norr om 35 A och B. 1924 inköptes 36 A, tomten norr om 35 C, och alla de här nämnda tomterna fick senare den gemensamma beteckningen Kulturen 24.

Av de hus som idag finns på fastigheten nr 24 i kvarteret Kulturen är en del byggda på platsen innan området blev museum.

Bokstäverna framför byggnaderna nedan hänvisar till kartan över området

Tomtens ursprungliga byggnader

Byggnader som flyttats till museets område från andra platser i Lund

Byggnader som flyttats till Kulturen i Lund från andra orter och byggnader som uppförts för museets räkning


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda