Kulturen 23

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kulturen 23
Kulturen 23.png
Kulturen 23, gatufasad
Information
AdressAdelgatan 3
Byggnadsår1885 och 1887
Byggherre1885 Byggmästare A. Linhard, 1887 Professor M. Weibull
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus mot sydväst. Foto 1972 Kulturens arkiv.

Tomten är anmärkningsvärt lång och smal och partiet närmast gatan är avsmalnande i förhållande till återstoden av tomten. 1838 byggdes här ett tvåvåningshus i gatulinjen. Detta revs senare och 1885 byggdes det nuvarande trevåningshuset en bit indraget från gatan så att en liten förgård bildades. Huset uppfördes i tegel med putsad gatufasad i barockinspirerat utförande med hög källarvåning och genomgående portgång. De övre våningarna är dekorerade med profilerade fönsteromfattningar, kopplade pilastrar, lister och gesimser. Fasaden har fyra fönsteraxlar. Fönsterna är i källarvåningen låga och raka, i mellanvåningen höga och stickbågiga och i översta våningen höga och raka. Taket är brutet och täckt med skiffer och i de två mellersta fönsteraxlarna finns takkupor.

1887 fick huset en tillbyggnad av den dåvarande ägaren professor M. Weibull. En byggnad i samma höjd, bredd och längd som den befintliga byggdes ungefär mitt på tomten och en förbindelse mellan de båda huset uppfördes utmed östra tomtgränsen. Allt är byggt i tegel och med samma takform. Den tvärgående längan fick på sin västfasad en mittrisalit och från väster har byggnaden formen av ett palats med flyglar. Gårdsfasaderna är dock oputsade och saknar all ornamentering.

Mellan 1895 och 1914 användes huset som studenthem åt universitetet. Därefter var det åter privatbostad men används idag som kontorsbyggnad för kulturhistoriska museet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda