Kulturen 22

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kulturen 22
Kulturen 22.png
Kulturen 22
Information
AdressAdelgatan 5
ByggnadsårGathus 1844, gårdshus 1865
ByggherreG. Nejman
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Gathuset har en våning och sadeltak. Det byggdes ursprungligen av tegel och råsten med gavlar i korsvirke. Åtskilliga reparationer och förändringar i interiören har sedan gjorts. Idag är fasaderna spritputsade och gulmfdade. Gatufasaden har avtrappad takgesims, sex fönsteraxlar med sexdelade, grönmålade fönster och vid östra sidan en stickbågig portöppning med gröna, tvärpanelade portar med överljus. Taket är klätt med enkupigt gult tegel och har tre stora takkupor mot gatan och två mot gården.

Gårdshuset som är fristående är byggt av korsvirke med tegel i en våning och har sadeltak med tegel. Fasaderna är cementputsade och vitmålade med korsvirket synligt i västfasad och sydgavel. Blåmålade, nygjorda sexdelade fönster och två bräddörrar med dagerruta. Huset byggdes 1865 som stall och loge med en kammare. Från 1917 finns uppgiften att det användes till vedbod, hönshus och klosetter. Idag är hela huset inrett som bostad. Vid östra tomtgränsen fanns fram till 1965 en kä11are som höjde sig en meter över marken.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda