Kulturen 19

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kulturen 19
Kulturen 19.png
Kulturen 19
Information
AdressAdelgatan 13
ByggnadsårGathus 1860, omb. 1960, gårdshus 1887
Byggherre1860 Olof Ljunggren
Gårdshus

Tomten har en oregelbunden form med stor gårdsplan med kullersten, gräsmatta, spaljéer och rabatter.

Gathuset är byggt 1860 av tegel och råsten. Efter en renovering 1960 är de tidigare små lägenheterna alla sammanslagna till en. Huset har två våningar, fasad av gul tegel med vita, sexdelade fönster och sadeltak, klätt med enkupigt tegel. Östgaveln är putsad och har ett burspråk från 1960. Vid östra och norra tomtgränserna ligger ett halvhus i två våningar i gult tegel. Det är inrett med bostäder och har bruna, sexdelade fönster och bruna fyllningsdörrar med dagerrutor. Fasaden har en enkel takgesims och taket är klätt med plåt.

I nordvästra hörnet av tomten ligger ett litet putsat, vitmålat halvhus med pappklätt pulpettak och tätspröjsade, bruna fönster mot gården. Det byggdes 1887 och är uppfört av korsvirke. Sammanbyggt med detta ligger ett, likaledes putsat och vitmålat, garage med pulpettak.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Halvhuset på gården är uppfört i korsvirke 1887, fasaderna är vitkalkade och den brunfärgade bräddörren är delad, spröjsade tvåluftsfönstren är brunmålade. Pulpettaken är täckt med slät svart papp. Längs fasaden har ett garage byggts till i vinkel, fasader i vit puts under pulpettak täckt med slät svart papp.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda