Krusbäret 2, 3 och 4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Krusbäret 2, 3 och 4
Krusbaret 2-4.png
Krusbäret 2-4
Information
AdressSödra Esplanaden 16, 18 och 20
Byggnadsår1938, 1935 och 1936
ByggherreHSB/Brf Krusbäret
ArkitektN Eriksson, John Edoff och Nils Lindberg
Kulturhistorisk värderingÖvriga byggnader
Vykort AB Aeronautic/Lunds stadsarkiv.
Krusbäret 3. Foto Berndt Johnsson, vykort Kulturen.
Balkonger

De tre tomterna är bebyggda med varsitt fritt liggande lamellhus, vilket då var en för Lund ny hustyp. De är också Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening i Lund upa:s (d v s HSB:s) första hus i Lund. Då styrelsen ville gå försiktigt fram träffades en uppgörelse om att föreningen skulle få köpa en tomt i taget under en fyraårsperiod. Det första huset innehöll 40 tvåor med kök eller kokvrå och åtta treor. Treorna visade sig dock svårsålda och en del av dem fick delas. De bägge andra husen kom därför i huvudsak att innehålla ettor och tvåor. Den för tiden höga tekniska standarden beskrivs i Lunds Dagblad 19/3 1936: "...enligt vad vi fått reda på om den moderna inredningen som planeras, så bör det och de andra husen i samma stil bli eftersökta som boningshus. Eller vad sägs om piskrum, sopnedkast, rostfria diskbänkar och sist med inte minst tillfredsställande ljudisolering mellan våningarna och lägenheterna."

Byggnaderna är ritade av tre olika arkitekter vid HSB:s riksförbunds arkitektkontor och har en enhetlig karaktär, även om det finns variationer i framför allt balkongernas placering. Tidigare hade husen ljusa, slätputsade fasader, men 1976 kläddes de in med ljust gulgröna fasadplattor samtidigt som balkongerna fick nya fronter av blå korrugerad plåt. Flacka sadeltak med kraftiga, plåtklädda takfotslådor så att taken från marken uppfattas som plana. Över entréerna små skärmtak av cement och i dörrsmygarna svart skiffer. Ursprungliga fönster- och dörrsnickener.

Krusbäret 2

Balkonger på bägge långsidorna. Fönster av varierande storlek, större i anslutning till balkongerna. På huvudfasaden åt öst markeras hörnen av större fönster och balkonger med rundade hörn.

Krusbäret 3

I den östra fasaden markeras trapphusen av vertikala fönsterband. Under fasadplattorna sticker entréernas ursprungliga putsomfattningar fram. Balkongerna är samlade på västfasaden som har större 3-luftsfönster.

Krusbäret 4

På huvudfasaden åt öst vertikala fönsterband, som markerar trapphusens läge, 2-luftsfönster och små halvrunda balkonger. Åt väst större balkonger och 3-luftsfönster. Butikslokalen i bottenvåningen bestod tidigare av en speceri- och en mjölkbutik.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda