Katten

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Katten (1-5) (Hasselgatan) består av enplanshus uppförda på 1970-talet med källare och vidbyggt garage, där byggnadskropparna är placerade med långsidan mot gatan. Fasaderna är utförda i så kallade lättbetongplank utom ett av husen som är murat i mexisten. Gavelrösten och garage är klädda med lockpanel och sadeltaken är täckta med enkupiga svarta betongpannor. På taken finns plåthuvar för ventilation. Fönstren, utbytta på de flesta husen, är huvudsakligen ospröjsade enluftsfönster. Några av husen har fönsterluckor och några har kvar sin originaldörr i ädelträ. Entréerna har trappor av prefabricerade betongplattor med frilagd ballast. Kvarteret har en sammanhållen karaktär gällande byggandsvolymer och fasad-/ taktäckningsmaterial.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda