Kategori:Södra Lund - Här bor man - Bostadsområden i Lunds kommun 1945-2005

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Södra Lund

Till Södra Lund räknas i detta sammanhang stadsdelarna Stampelyckan, Nilstorp, Hospitalsgården och Klostergården. Stampelyckan och Nilstorp började byggas ut redan i början av 1900-talet, men den stora utbyggnadsfasen inföll på 1950-60- talen, medan Hospitalsgården och Klostergården tillkom som nya stadsdelar på 1950- respektive 60-talet. Utbyggnaden har huvudsakligen skett på tidigare jordbruksmark.

Nämnda stadsdelar har genom förtätningar eller smärre tillägg kompletterats med ny bebyggelse de senaste åren, men så mycket mer ledig mark finns inte. Stora trafikleder utgör effektiva hinder i nordväst (stambanan) och sydost (motorvägen). Störst har förändringarna varit på Klostergården och på Hospitalsgården, men även på Nilstorp och Stampelyckan har viss nybyggnation skett under 2000-talet. Framtida utvidgningar skulle möjligen kunna ske på områden som i dag används för industri och liknande verksamheter.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda