Kategori:Norra Lund - Här bor man - Bostadsområden i Lunds kommun 1945-2005

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Norra Lund

Norra Lund är ett stort område, huvudsakligen beläget norr om Norra Ringen och bebyggt från 1960-tal fram till i dag (2008) med stadsdelarna Oscarshem, Norra Fäladen, Nöbbelöv, Gunnesbo, Ladugårdsmarken och Annehem. Innanför Norra Ringen ligger de mindre stadsdelarna Kobjer och Möllevången med bebyggelse från 1950-60-talen. Utbyggnaden har således skett etappvis utåt med skapandet av tydliga årsringar.

De nya stadsdelarna har till största delen uppförts på tidigare åkermark och befintlig jordbruksbebyggelse har i allmänhet jämnats med marken, men enstaka äldre gårdar har sparats för nya verksamheter. Området Nöbbelöv gränsar till den gamla kyrkbyn och dess äldre bybebyggelse med kyrka, skola och gårdar. Längs Kävlingevägen finns en del äldre gathusbebyggelse, så som det ofta finnas längs städernas gamla in- och utfartsvägar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda