Kategori:Den gamla byn

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Flygfoto från ca 1980, (källa Kulturen)
Kommunkarta/Skånekarta (Copyright: Lunds kommun - Stadsbyggnadskontoret)

Materialet bygger på den inventering som utförts av projektgruppen i Veberöd under samarbete med Alexander Hansson från stadsbyggnadskontoret. Det geografiska område som vi valt att kalla ”Den gamla byn” täcker den del av Veberöd där den gamla byn legat. Det vill säga den gamla bykärnan både före och efter skiftesreformerna. Områdets historiska drag är fortfarande läsbara efter Gamla vägen och Kyrkogatan. Det finns även sentida byggnader inom området i form av förtätning under främst 1960- och 1970-talen. Detta tillskott har anpassats efter storleken på de gårdar som skiftats ut eller rivits. I en del fall bygger gatunamn och kvartersnamn på platsen äldre historia. Den äldre bebyggelsen är främst belägen efter gatusträckningen med undantag för enskilda fastigheter. I den sydvästra delen finns ett antal gårdar med anor från 1800-talet och vissa sentida tillägg. Det är beläget utmed Västergatan och Remontgatan samt den gamla allmänningen kring bäcken som delvis nyligen bebyggts och delvis fortfarande är oexploaterad. Namnet Remontgatan kommer från benämning på unghäst som försvaret köpte in för att utbilda. Hästarna köptes in vid 3 års ålder för att skickas till förband eller dressyranstalt för utbildning i 1-2 år. På gårdarna närmst Remontgatan hade man uttagning av remonter till försvaret. På gården Lavelund födde man upp en häst, Knaust, som deltog i OS i Helsingfors 1952 där den reds av OS-guldmedaljören Gehnäll Persson. (Källa: Inger Nilsson, inventeringsgruppen)

Kyrkan, vägnätet och bäcken är de äldsta bevarade delarna av byn. Kring kyrkan och Gamla vägen har bebyggelsen utvecklats och förändrats över tid. Vid skiftet 1827 flyttades ett stort antal gårdar ut på markerna medan ett fåtal låg kvar i bykärnan. Strukturen av den gamla byn är mest synligt i partierna runt kyrkan mellan Rektorsgatan, Dalbyvägen, Sjöbovägen till Boddesplatsen och Gamla vägen ned längs Remontgatan. I denna miljö finns även bebyggelse från de senaste decennierna. Se område I på kartan nästa sida.

Media i kategorin "Den gamla byn"

Följande 2 filer (av totalt 2) finns i denna kategori.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda