Kategori:Östra Lund - Här bor man - Bostadsområden i Lunds kommun 1945-2005

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Östra Lund

Till Östra Lund räknas i detta sammanhang stadsdelarna Galjevången, Tuna, Vipelyckan, Mårtens Fälad, Östra Torn och Linero. Områdena har byggts ut sedan 1940-talet på tidigare jordbruksmark. Sedan 1950-talet går motorvägen genom området i nord-sydlig riktning där bebyggelsen väster om motorvägen delvis är tillkommen före densamma medan bebyggelsen öster om huvudsakligen är tillkommen efter att motorvägen byggts. Östra Lund växer för närvarande med nya årsringar både utanför Linero och Östra Torn samtidigt som planer på förtätning finns för Linero och Mårtens Fälad.

Under tidsperioden 1945–75 har utbyggnaden per tioårsperiod varit Vipelyckan och Galjevången (flerbostadshusen) 1945–55; Mårtens Fälad (Thulehem), Tuna och Galjevången (småhusen) 1955–65; Mårtens Fälad, Linero och Östra Torn 1965–75. Därefter har Linero, Mårtens Fälad och Östra Torn vuxit ytterligare genom förtätningar inom områdena eller vuxit utåt med nya årsringar. Även Vipelyckan har kompletterats med nya bostäder då Vipeholms tidigare sjukhusområde bebyggts i början av 2000-talet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda