Katedralskolan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kvarteret Katedralskolan
Stora Södergatan mot söder med kvarteret Katedralskolan till höger. Gatans utvidgning till torggata framträder på ett markant sätt. Foto Ragnar Blomqvist, 1930-talet. Kulturens arkiv.

Kvarteret ligger vid Stora Södergatans västra sida, ungefär där utvidgningen till torggata börjar. De omgivande gatorna är alla av medeltida datum. I kvarterets nordöstra hörn har sannolikt S:t Andreas kyrka varit belägen.

Kvarterets sju tomter har samtliga sina huvudbyggnader förlagda vid Stora Södergatan. Katedralskolans tomt upptar den ojämförligt största delen av kvarterets yta. Detta mönster med en stor och en rad mindre gårdar har bestått åtminstone sedan 1600-talet, och är troligen ännu äldre. Ytterligare två tomter låg emellertid tidigare vid Stora Södergatan, men de införlivades under 1700-talet med nuvarande Katedralskolans fastighet.

På 1690-talet genomförde magistraten en så kallad alnemålsberäkning, d v s en uppmätning av stadens alla tomter, med angivelse av deras längd och bredd. Om man jämför dagens tomtmått med de från 1690-talet finner man att tre av tomterna har oförändrade begränsningslinjer mot gatan; 4, 5 och 6. Det är således ett mycket ålderdomligt tomtmönster som fortlever i kvarteret.

Även bebyggelsen är ålderdomlig. Samtliga gatuhus är byggda före 1800-talets mitt. Flera har korsvirke i stommen, men gatufasaderna är sedan gammalt överputsade.

Fastigheter i kvarteret Katedralskolan

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda